به اعضای خوان بوم بپیوندید

اطلاعات بیشتر

درباره خوان بوم

  • رستوران و سفره خانه سنتی خوان بوم واقع در جزیره قشم با فضایی دلنیشین برای شهروندان و مسافرین راه اندازی شده است . خوان بوم واژگانی است پارسی که از شاهنامه فردوسی اقتباس شده است. خوان در زبان پارسی به معنای سفره و بوم به معنای اقلیم و سرزمین آمده است. ما این نام کهن را برگزیده ایم چرا که خود را میزبانی ایرانی در قلب خلیج همیشه فارس میدانیم.

    اطلاعات بیشتر

خوان بوم در اینستاگرام

اطلاعات بیشتر